Miloš Hronec focuses on painting.

He comes from Bratislava and this environment has gradually formed him artistically.
Author works with oil painting, acrylic, spray and drawing.
His formal epression is based on expressionism, street art and graffiti.

“At work, I combined my interest in history and the present. Fascinated by the unstoppable flow of time, human, technological and thought evolution and transience.

When painting, I was inspired by classic historical painting in combination with graffiti elements.
The technique is primarily a combination of traditional oil painting and spray painting.
My work is figurative and expressive. A combination of proven art procedures and improvisation.”

The author’s works are part of private collections in the US, Canada, Australia, Malaysia, Saudi Arabia, Israel and many European countries.

——————————————————

Solo exhibition:

2021 – Bohéma Gallery: Moments, Bratislava, Slovakia

Collective exhibitions:


2019 – Basement, Fortress Komárno, Slovakia
2019 – Kolkata Monsoon Relief charity, Porto, Portugal
2018 – Winter Salon, NFG klub, Dunajská Streda, Slovakia
2018 – Basement, Fortress Komárno, Slovakia
2018 – Velostazione Dynamo – Bologna, Italy
2017 – Dev9t – Belgrade, Serbia
2017 – SKB – Bratislava, Slovakia
2017 – Sensorium, Pisztory Palace – Bratislava, Slovakia
2017 – FAFP in DUP36 – Prague, Czech Republic
2017 – Rock klub Tartaros – Banská Bystrica, Slovakia
2016 – Ganevia gallery – Rimavská sobota, Slovakia
2015 – Ganevia gallery – Rimavská sobota, Slovakia

Events:

2020 – Tehláreň, Live painting, Liptovský Mikuláš
2019 – Artworks used in limited edition of Budiš mineral waters
2019 – Octopus Online, mural painting, Bratislava
2014 – Nekapri in art, mural painting, Bratislava
2013 – Subclub, mural painting, Bratislava
2013 – National Puppet Theatre, mural painting, Bratislava
2013 – Offline II, live mural painting, Bratislava
2012 – Offline, live mural painting, Bratislava

The media:

Artmajeur magazine N°23 Automne – https://bit.ly/3Fn18cp
Čerstvé ovocie /Fresh fruits/ – radio interview: https://bit.ly/3JULvZv
Great gallery: https://bit.ly/3t9VeoV
Emerging Europe: https://bit.ly/31HJjTS
Startitup: https://bit.ly/3JZmqwE
The Magazine
The Pornmag
Artmajeur magazine N°7 Automne 2018 – https://bit.ly/3zOjAqX

Exhibition interview:

———————————————————————————————————————————–

Miloš Hronec sa venuje najmä maľbe, ale aj digitálnej kresbe a koláži.

Pochádza z Bratislavy, ktorej prostredie ho postupne samovoľne umelecky formovalo.
V maľbe pracuje s olejomaľbou, akrylom, sprejom a kresbou.
Jeho formálny prejav vychádza zo street artu, graffiti, primitívneho umenia, expresionizmu a koláže.

Od portrétnych, či figurálnych zobrazení sa niekedy prirodzeným vývinom dostáva ku abstrakcii.

“Pri práci som spojil svoj záujem o históriu i súčasnosť. Fascinovaný nezastaviteľným plynutím času, ľudskou, technologickou i myšlienkovou evolúciou a pominuteľnosťou.

Pri maľovaní som sa inšpiroval klasickou historickou maľbou v kombinácií s prvkami graffiti.

Technika je teda predovšetkým spojenie tradičnej olejomaľby a spreju.

Moja tvorba je figuratívna a expresívna. Kombinácia overených výtvarných postupov a improvizácie.”


Autorove práce sú súčasťou súkromných zbierok v USA, Kanade, Austrálii, Malajzii, Saudskej Arábii a rôznych európskych krajinách.

——————————————————-


Samostatná výstava:


2021 – Bohéma Gallery: Moments, Bratislava, Slovakia


Kolektívne výstavy:


2019 – Basement, Fortress Komárno, Slovakia
2019 – Kolkata Monsoon Relief charity, Porto, Portugal
2018 – Winter Salon, NFG klub, Dunajská Streda, Slovakia
2018 – Basement, Fortress Komárno, Slovakia
2018 – Velostazione Dynamo – Bologna, Italy
2017 – Dev9t – Belgrade, Serbia
2017 – SKB – Bratislava, Slovakia
2017 – Sensorium, Pisztory Palace – Bratislava, Slovakia
2017 – FAFP in DUP36 – Prague, Czech Republic
2017 – Rock klub Tartaros – Banská Bystrica, Slovakia
2016 – Ganevia gallery – Rimavská sobota, Slovakia
2015 – Ganevia gallery – Rimavská sobota, Slovakia


Diania:


2020 – Tehláreň, Maľovanie na živo, Liptovský Mikuláš
2019 – Maľby na etiketách fliaš minerálky Budiš v limitovanej edícii
2018 – Octopus Online, nástenná maľba, Bratislava
2014 – Nekapri in art, nástenná maľba, Bratislava
2013 – Subclub, nástenná maľba, Bratislava
2013 – Národné bábkové divadlo, nástenná maľba, Bratislava
2013 – Offline II, nástenná maľba na živo, Bratislava
2012 – Offline, nástenná maľba na živo, Bratislava

The media:

Artmajeur magazine N°23 Automne – https://bit.ly/3Fn18cp
Čerstvé ovocie – radio interview: https://bit.ly/3JULvZv
Great gallery: https://bit.ly/3t9VeoV
Emerging Europe: https://bit.ly/31HJjTS
Startitup: https://bit.ly/3JZmqwE
The Magazine
The Pornmag
Artmajeur magazine N°7 Automne 2018 – https://bit.ly/3zOjAqXRozhovor k výstave: